SKIM PINJAMAN BUKU TEKSSURAT PEKELILING IKHTISAS.

 1. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan. 7 ( 98 )
 2. Penggunaan Buku Teks Dan Buku Latihan Dan Aktiviti Yang Di Perakukan Oleh Kementerian Pendidikan. 12 ( 99 )
 3. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pendidikan. 4 ( 99 )
 4. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pendidikan. 11 ( 01 )
 5. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pendidikan. 4 ( 01 )
 6. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pelajan Malaysia. 7 ( 05 )
 7. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pelajan Malaysia. 9 ( 07 )
 8. Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pelajaran Malaysia. 11 ( 07 )
DASAR DAN PELAKSANAAN


MEMASTIKAN PEROLEHAN BUKU TEKS UNTUK KEGUNAAN DI SEKOLAH ADALAH BERKUALITI

MEMASTIKAN BUKU TEKS DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) DIBEKALKAN SECUKUPNYA KE SEKOLAH DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN


OBJEKTIF


 • Meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga.
 • Memastikan murid warganegara Malaysia menerima buku teks SPBT pada minggu pertama sesi baru persekolahan bermula

GANTIAN BUKU TEKS.


ØBuku Teks - Mengikut keperluan sekolah
Ø  Buku Latihan dan Aktiviti - Gantian
  sepenuhnya  setiap tahun


PENERIMAAN, PENGAGIHAN DAN PEMULANGAN
Penerimaan Bekalan Pakej Buku Teks SPBT

qbekalan merujuk kepada penyata Komputer BTBT 460, perlu dilengkapkan dan ditandatangani setelah semua buku diterima.
qLapor / rekod jumlah pesanan  dalam program EMATEKSKriteria Penerimaan.

 • Judul.
 • Jumlah Naskah Mengikut Judul.
 • Sekolah Tidak Boleh Menerima Buku Bagi Pihak Lain Melainkan Terdapat Arahan Dari BBT, JPN Atau PPD.
 • Susunan Halaman Adalah Mengikut Susunan Yang Betul.
 • Penjilidan Buku Adalah Kemas Dan Kukuh.
 • Kualiti Cetakan Adalah Kemas, Tidak Kabur Dan Tidak Bebayang.INVOIS.

          Ditandatangani
Catatkan tarikh penerimaan
Nama , No. Kad Pengenalan & cap penerima
Cap Sekolah
Serah kepada penerbit / pengedar
Simpan 1 salinan dalam fail sekolah
Tidak dibenar membuat sebarang pindaan
Semua catatan dibuat menggunakan pen

ü jika judul dan naskhah tidak menepati butiran seperti tercatat pada btbt 460, pihak
sekolah tidak boleh menerima buku teks berkenaan.


§ hanya tandatangani nota serahan sahaja
§ arahan dari BBT/JPN

JAMINAN.

Tempoh jaminan buku teks SPBT yang dibekalkan ialah 24 bulan (2 tahun).Dalam tempoh
tersebutsekiranya terdapat buku teks yang tidak berkualiti / tidak memuaskan / rosakpihak
sekolah perlu memaklumkan kepada JPN / PPD dan mengembalikan buku tersebut kepada
penerbit atau pengedar untuk mendapat gantian.
Rekod penerimaan buku teks ke dalam buku stok SPBT sebaik sahaja bekalan diterima

1- Bilangan Buku Daripada Jumlah Bekalan Yang Di Terima.
2- Jumlah Bekalan Buku Yang Diterima
3- Tahun Bekalan Buku Diterima.


Pengagihan Buku Teks SPBT Kepada Murid
Diselesaikan dalam minggu pertama sesi   persekolahan


Diagih lebih awal bagi murid yang akan   menduduki peperiksaan awam

Tindakan Awal Guru SPBT

ükenalpasti murid yang mempunyai rekod disiplin SPBT
üpastikan gantian / pemulangan buku teks SPBT telah  dibuat dan direkodkan
üdapatkan tandatangan Pengetua / Guru Besar / PK HEM untuk kuasa mengagihkan buku teks
pada borang SPBT G
ümenyemak stok buku teks SPBT
üsediakan Jadual Pengagihan Buku
üMengedarkan kepada Guru Kelas

§borang SPBT G
§Surat Akuan Penerimaan Buku Teks SPBT
Tindakan Guru  Kelas

üEdarkan buku teks SPBT kepada murid yang  layak
üLengkapkan borang SPBT G
üEdar Surat Akuan Penerimaan Buku Teks kepada murid
ümengumpul Surat Akuan Penerimaan Buku Teks  yang telah lengkap diisi dalam tempoh tujuh hari selepas buku teks diterima oleh murid
CARTA ALIR PEMULANGAN BUKU.
PENGURUSAN STOK DAN LATIHAN
Buku Stok SPBT


Rekod rasmi tentang bilangan pakej buku teks SPBT di sekolahPerlu disediakan mengikut format yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia


Sentiasa dikemaskini
Rasionalnya :

Memudahkan proses pemesanan buku teks yang diperlukanRUANGAN DALAM BUKU STOK SPBT


PENERIMAAN
Rekod tentang buku teks SPBT yang diterima dari :v  Penerbit/Pengedar
v       Guru Kelas
v        Agihan Dalaman
           (Stor Pusat/Sekolah Lain)
v  Tarikh
v      Rujukan
        √     No. Fail : SPBT G
        √     No. Nota Serahan/Invois

v    Bilangan Naskah
v    Daripada (Penerbit/pengedar)
v    Oleh (Nama & Jawatan)


KELUARAN
Rekod tentang Buku Teks SPBT Yang Dikeluarkan Dari BOSS

     Agihan Kepada Murid

     Agihan Dalaman ( ke sekolah lain)

     Pelupusan yang telah diluluskan

    v Tarikh
    v    Kepada
        - tahun/tingkatan
        - Stor pusat/sekolah lain
        - Pelupusan setelah mendapat kelulusan

    v    No. Rujukan

    Bilangan naskahBAKI

Rekod Tentang Jumlah Buku Semasa Pada Tarikh :
Penerimaan buku teks
    Keluaran buku teks

Tarikh
 Bilangan Naskah

Makluman buku teks yang dikeluarkan (secara kekal) dari BOSS berkaitan :

Pelupusan
q   Buku hilang
q   Agihan dalaman
Musnah akibat bencana
q   Buku dibawa pindah oleh murid
BUKU ROSAK AKIBAT KECUAIAN PENERBIT.


 • Jilidan Tidak Kemas. C : Kulit Buku Tertanggal / Muka Surat Terlipat.
 • Kemasan Ultra Vanish ( UV ) Tidak Sempurna C : Nipis, Tidak Sekata, Tidak Kemas.

 • Susunan Kuras.     
1- Tidak Lengkap. 

Susunan Kuras Tidak Mengikut Susunan Mukasurat Yang Betul Menyebabkan Susunan Mukasurat Buku Tidak Lengkap.

Jumlah Kuras Tidak Cukup ( Buku Tidak Lengkap ).

Susunan Kuras Tidak Tepat.

Mukasurat Tidak Mengikut Urutan.

2- Kuras Disusun Terbalik Semasa Proses Menjilid.
 • Tidak Bercetak.         


Muka Surat Tidak Bercetak.

 • Saiz Buku Tidak Mengikut Ukuran.
 • Kualiti Cetakan ( Kulit Buku ).
v Kualiti cetakan kulit buku tidak jelas (sharpness)
v   Terapan warna tidak sekata (smooth)
v  Registration tidak tepat
v   Susunan proses pisah warna (colour separation tidak mengikut  urutan yang betul
v   Terdapat kekotoran pada kulit buku (terapan warna)
Cetakan tidak tepat pada tulang buku (spine)


 • Kualiti Cetakan ( Teks )
v  Menggunakan kertas simile/woodfree 70 gsm  tetapi berkualiti rendah
v  Kualiti kertas memberi kesan pada kualiti cetakan (kejelasan  teks dan bahan grafik)
v  Kualiti cetakan bahagian halaman buku tidak jelas (sharpness
v      Terapan warna tidak sekata (smooth)
v      Registration tidak tepat ( jagged-teks  dan grafik tidak jelas)
v      Susunan proses pisah warna (colour separation)  tidak mengikut  urutan yang betul
v      Terdapat kekotoran pada bahagian halaman buku (terapan warna)

 • Mukasurat Melekat.
 • Trimming Tidak Mengikut Crop Mark. 
C: Mukasurat Tidak dipotong.
     Saiz Mukasurat Tak Sama Besar.
     Kandungan Teks Terpotong.
     Trimming Tidak Tepat ( Crop Mark Sebagai Penanda Trimming )
 • Rosak Semasa Dalam Proses Penghantaran.
Pemilihan kaedah pembungkusan oleh penerbit
v   Proses penghantaran bermasalah
v   Kaedah penghantaranmengikut lokasi yang berbeza
v   Kekangan masa
v   Faktor cuaca / bencana alam
e-MATEKS

http://www.moe.gov.my/bbt

eMATEKS ringkasan kepada Elektronik Mantau Buku Teks adalah program pemantauan penerimaan dan bayaran buku teks secara online.  Ia bertujuan untuk mendapatkan status penerimaan buku teks oleh sekolah dan tuntutan pembayaran oleh penerbit di JPN dan BBT.

Melalui eMATEKS proses pemantauan akan menjadi lebih mudah dan maklumat dapat diperolehi dengan lebih cepat kerana :

 1. Kaedah birokrasi dapat dikurangkan.
 2. Proses penyampaian ( delivery sistem ) lebih cepat.
 3. Maklumat dalam tempoh masa sebenar.
 4. Dapat dicapai oleh semua pihak ( stakeholders ) dengan lebih mudah.
 5. Dapat dicapai di mana-mana rangkaian internet.- Pastikan maklumat dikemaskini dari semasa ke semasa.


SISTEM FAIL
PELUPUSANBILIK  BOSS


diwujudkan dengan konsep bilik ini digunakan sepenuhnya bagi pengurusan SPBT bermula dari penerimaan, perekodan dan pengagihan buku teks SPBT.


RASIONAL 

MENYEDIAKAN SATU TEMPAT PENYIMPANAN KHAS BAGI BUKU-BUKU
TEKS SEKOLAH
MENJAMIN PENJAGAAN DAN KESELAMATAN BUKU-BUKU TEKS DAN
MENJALANKAN AKTIVITI MEMBAIKPULIH BUKU
MENDEKATKAN MASYARAKAT SEKOLAH TERUTAMA MURID TERHADAP
PELAKSANAAN DAN PENGURUSAN BOSS YANG SELAMA INI DILIHAT
SEBAGAI STOR BUKU TEKSSistem fail SPBT yang kemas dan teratur

Kelengkapan


lkemudahan asas :
   ð  Rak buku, meja,   kerusi, kipas, dan   lampuKemudahan Tambahanð  Kabinet
ð  Papan kenyataan
ð  Alat keselamatan (pemadam  api)
ð  Papan tanda
ð  Alat/bahan pencegah serangga


Pengurusan BOSS
Buku disusun  dengan  kemas, teratur dan dilabelkan seperti berikut:

ð Judul buku
ð Tahun/Tingkatan
ð Jumlah buku
ð Bilangan buku dikeluarkan
ð Baki dalam  simpanan
KELAB SPBT


lKelab SPBT diwujudkan untuk membantu pengurusan dan pelaksanaan SPBT.
lMemupuk rasa cinta akan buku teks di kalangan murid
lMemartabatkan kedudukan buku teks sebagai sumber ilmu yang penting

KP (BS/DSR)8787/008/(12) bertarikh 14 Februari 2005 seperti yang diperuntukan di bawah Peraturan 4(e) Penubuhan Persatuan Sekolah dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.

KEAHLIAN
Keahlian Kelab SPBT terbuka kepada semua murid yang berminat.

OBJEKTIF


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH.


Mendaftar penubuhan Kelab SPBT
Menubuh Kelab SPBT
Membentuk Jawatankuasa Kelab SPBT
Membimbing dan memastikan pelaksanaan aktiviti.
Mendaftar sebagai Ahli Kelab
Mengikut setiap aktiviti Kelab secara aktif
Mematuhi perlembagaan dan peraturan Kelab.


SKOP TUGAS BIRO

BIRO DATA DAN REKOD.

üMengemaskini data dan rekod buku teks
üMengemas kini data pinjaman dan pemulangan buku teks SPBT
üMenyimpan maklumat ahli kelab


BIRO KECERIAAN

üMemastikan keceriaankebersihan dan kekemasan BOSS
üMerancang aktiviti untuk meningkatkan keceriaan.BIRO SELIAAN

üMenyelia keselamatan dan keadaan fizikal  buku teks di tangan pelajar.
üBaikpulih buku teks yang rosak.


BIRO PENGURUSAN

üMengecap dan memasukkan nombor perolehan buku teks
üMenyusun atur buku teks mengikut judul
üMengasingkan buku elok dan rosak
üMengira stok buku
üPengagihan dan pemulangan buku teks
üProses berkaitan pelupusan buku teksPENJAGAAN BUKU TEKS


Klinik Buku Teks
ØContoh aktiviti :
  Perkhidmatan membalut dan membaikpulih buku   teks
Penyeliaan buku teks di tangan murid
ØContoh aktiviti :
  Pemeriksaan fizikal dan keselamatan buku teks   secara berkala


Peringatan berkala/bersiri
ØContoh aktiviti :

  Ucapan bertemakan buku teks semasa perhimpunan
•  Lagu SPBT
  Buletin SPBT

Kaunter Aduan Pelanggan / SPBT

ØContoh aktiviti :

Aduan Penemuan Buku Teks SPBT
Aduan Kehilangan Buku Teks SPBT
Aduan Kerosakan Buku Teks SPBT

CADANGAN AKTIVITI

Pelbagai aktiviti boleh dirancang dan dilaksanakan bagi meletakkan status
buku teks sebagai sumber ilmu di tempat yang paling murni. Antara aktiviti
yang dicadangkan:-
 
üMajlis penyerahan buku teks kepada ibu bapa/penjaga/PIBG


üMinggu SPBT , contohnya:
ØPertandingan kuizeseipuisi dan sebagainya berlandaskan SPBT/ kandungan buku teks
ØMerekacipta logo kelab SPBT sekolahpenanda bukubaju T dan sebagainya.
ØPesta buku teks
Ø
üAktiviti Merentasi Kurikulum
ØMuralØLaluan SPBT (Kata-kata hikmah)


ØTaman SPBT (tempat bacaan)ØTaman Herba (berdasarkan buku teks)


ØSudut warisan (berdasarkan buku teks)üAnjungSudut SPBt Contoh :
ØPengajaran dan Pembelajaran di luar bilik darjah.
ØPameran buku teks kegunaan semasa
ØArkib SPBT (koleksi buku teks lama dan baru)


CABARAN.


 • Penggunaan pakej buku teks SPBT oleh guru dan murid semasa pengajaran dan pembelajaran.
 • Ketepatan data / maklumat.
 • Peranan sekolah dalam membantu murid yang tidak layak SPBT (LSPBT) mendapatkan buku teks.
 • Memastikan pengurusan SPBT di sekolah sentiasa cemerlang dan mengikut dasar yang ditetapkan
 • Mematuhi arahan atau pekeliling KPM termasuk dari BBT